eMieM Marcin Dulka

eMieM Marcin Dulka

eMieM Marcin Dulka

Od niedawna rozszerzyliśmy swoją ofertę o doradztwo w dziedzinie ochrony środowiska. Pomagamy m.in. w  uzyskaniu:

  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • pozwoleń  z zakresu gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej.